Legislacja

W tym dziale prezentujemy akty prawne związane z działalnością związku.

Projekty aktów prawnych

W chwili obecnej nie mamy projektów aktów prawnych.

Akty prawne obowiązujące

Tekst ustawy do pobrania ze strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654)
Ustawa określa: zasady wykonywania działalności leczniczej, zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami, zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
odnośnik
Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 95) odnośnik