Aktualności i wydarzenia

26 mrz. 2024

Życzenia od Zarządu MZPZOZ na Wielkanoc 2024

06 kw. 2023

Życzenia od Zarządu MPZOZ na Wielkanoc 2023

22 gru. 2022

15 kw. 2022

Karta świąteczna 2022

13 kw. 2022

W dniach 16-17 marzec 2022 r. w Zakopanem odbyła się konferencja członków Małopolskiego Związku Pracodawców ZOZ. Tematami przewodnimi  spotkania były: Przedstawienie  bieżącej strategii Ministerstwa Zdrowia w odniesieniu do  szpitalnictwa oraz  pozostałych podmiotów ochrony zdrowia oraz odniesienie się do problemów przedstawionych przez MZPZOZ m.in.

23 gru. 2021

Karta świąteczna 2021

01 wrz. 2021

W dniu 24-25 czerwiec 2021 roku odbył się Jubileusz z Okazji 20- lecia Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zakopanem. To wspaniałe święto było okazją do wzruszeń i refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami oraz kolejnymi stawianymi celami działań.

08 mrz. 2017

W dniach 02-03 marca 2017 roku w Hotelu "Olivia MedicalSpa" w  Skomielnej Czarnej odbyła się Konferencja Członków Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej. Głównymi tematami spotkania były :" Omówienie sytuacji dotyczącej funkcjonowania szpitali od lipca 2017 roku" oraz " Wyzwania stojące przed samorządami po zmianach w systemie ochrony zdrowia w roku 2017".

01 mrz. 2017

Pragniemy poinformawać Państwa o zmianie adresu siedziby oraz biura Małopolskiego Związku Pracodawców ZOZ.

Aktualny adres to:

UL. STRZELECKA 2A

31-503 KRAKÓW

21 gru. 2016

09 mrz. 2016

W dniach 03-04 marzec 2016 r. w Hotelu "BUKOVINA" w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się konferencja członków Małopolskiego Związku Pracodawcó ZOZ. Tematem spotkania były "Światowe dni młodzieży w 2016 roku".

09 maj 2015

W dniach 23-24 kwietnia 2015 r. w Hotelu "BUKOVINA" w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się konferencja członków Małopolskiego Związku Pracodawcó ZOZ. Tematem spotkania był rozwój geriatrii w Małopolsce oraz problemy związane z realizacją pakietu onkologicznego w ramach tegorocznych kontraktów.

16 kw. 2015

W dniu 30 marca 2015 r. Małopolski Związek Pracodawców ZOZ wystosował do Prezesa NFZ stanowisko w sprawie funkcjonowania pakietu onkologicznego.

29 paź. 2014

W dn. 16-17 października w Zakopanem odbyła się konferencja członków Małopolskiego Związku Pracodawców ZOZ. Tematem przewodnim spotkania było tworzenie regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz finansowanie świadczeń zdrowotnych w Małopolsce w 2015 roku.

14 maj 2014

W dniach 11-12 kwietnia w Zakopanem odbyła się konferencja oraz XIV Zgromadzenie Ogólne Członków Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Naszymi goścmi byli Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Wojciech Kozak oraz Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - Barbara Bulanowska.

 

01 paź. 2013

W dn. 27-28 września 2013 w Zakopanem odbyła się konferencja członków Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej.

21 wrz. 2013

Stanowisko Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikacji dotyczącej wstecznej kontroli sprawozdawczości i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

02 cz. 2013

W dn. 19-20 kwietnia 2013 r. w Zakopanem odbyła się konferencja członków Małopolskiego Związku Pracodawców ZOZ poświęcona m.in. planowanym zmianom w obszarze instytucji ubezpieczenia zdrowotnego.

04 gru. 2012

Stanowisko MZP ZOZ w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia  w ramach konsultacji społecznych.

Strony