Aktualności i wydarzenia

06 kw. 2023

Życzenia od Zarządu MPZOZ na Wielkanoc 2023

22 gru. 2022

15 kw. 2022

Karta świąteczna 2022

13 kw. 2022

W dniach 16-17 marzec 2022 r. w Zakopanem odbyła się konferencja członków Małopolskiego Związku Pracodawców ZOZ. Tematami przewodnimi  spotkania były: Przedstawienie  bieżącej strategii Ministerstwa Zdrowia w odniesieniu do  szpitalnictwa oraz  pozostałych podmiotów ochrony zdrowia oraz odniesienie się do problemów przedstawionych przez MZPZOZ m.in.

23 gru. 2021

Karta świąteczna 2021

01 wrz. 2021

W dniu 24-25 czerwiec 2021 roku odbył się Jubileusz z Okazji 20- lecia Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zakopanem. To wspaniałe święto było okazją do wzruszeń i refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami oraz kolejnymi stawianymi celami działań.

08 mrz. 2017

W dniach 02-03 marca 2017 roku w Hotelu "Olivia MedicalSpa" w  Skomielnej Czarnej odbyła się Konferencja Członków Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej. Głównymi tematami spotkania były :" Omówienie sytuacji dotyczącej funkcjonowania szpitali od lipca 2017 roku" oraz " Wyzwania stojące przed samorządami po zmianach w systemie ochrony zdrowia w roku 2017".

01 mrz. 2017

Pragniemy poinformawać Państwa o zmianie adresu siedziby oraz biura Małopolskiego Związku Pracodawców ZOZ.

Aktualny adres to:

UL. STRZELECKA 2A

31-503 KRAKÓW

21 gru. 2016

09 mrz. 2016

W dniach 03-04 marzec 2016 r. w Hotelu "BUKOVINA" w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się konferencja członków Małopolskiego Związku Pracodawcó ZOZ. Tematem spotkania były "Światowe dni młodzieży w 2016 roku".

09 maj 2015

W dniach 23-24 kwietnia 2015 r. w Hotelu "BUKOVINA" w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się konferencja członków Małopolskiego Związku Pracodawcó ZOZ. Tematem spotkania był rozwój geriatrii w Małopolsce oraz problemy związane z realizacją pakietu onkologicznego w ramach tegorocznych kontraktów.

16 kw. 2015

W dniu 30 marca 2015 r. Małopolski Związek Pracodawców ZOZ wystosował do Prezesa NFZ stanowisko w sprawie funkcjonowania pakietu onkologicznego.

29 paź. 2014

W dn. 16-17 października w Zakopanem odbyła się konferencja członków Małopolskiego Związku Pracodawców ZOZ. Tematem przewodnim spotkania było tworzenie regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz finansowanie świadczeń zdrowotnych w Małopolsce w 2015 roku.

14 maj 2014

W dniach 11-12 kwietnia w Zakopanem odbyła się konferencja oraz XIV Zgromadzenie Ogólne Członków Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Naszymi goścmi byli Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Wojciech Kozak oraz Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - Barbara Bulanowska.

 

01 paź. 2013

W dn. 27-28 września 2013 w Zakopanem odbyła się konferencja członków Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej.

21 wrz. 2013

Stanowisko Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikacji dotyczącej wstecznej kontroli sprawozdawczości i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

02 cz. 2013

W dn. 19-20 kwietnia 2013 r. w Zakopanem odbyła się konferencja członków Małopolskiego Związku Pracodawców ZOZ poświęcona m.in. planowanym zmianom w obszarze instytucji ubezpieczenia zdrowotnego.

04 gru. 2012

Stanowisko MZP ZOZ w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia  w ramach konsultacji społecznych.

29 paź. 2012

W dn. 19 - 20 października 2012 r. w Szczawnicy w Hotelu "Budowlani" odbyła się konferencja członków Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej poświęcona aktualnym problemom w ochronie zdrowia. Gościem specjalnym spotkania był Aleksander Sopliński - Wiceminister Zdrowia.

Program konferencji w załączeniu.

Strony