KONFERENCJA CZŁONKÓW MZP ZOZ w dn.19-20.04.2013

W dn. 19-20 kwietnia 2013 r. w Zakopanem odbyła się konferencja członków Małopolskiego Związku Pracodawców ZOZ poświęcona m.in. planowanym zmianom w obszarze instytucji ubezpieczenia zdrowotnego. Gośćmi spotkania byli Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Wojciech Kozak, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ -Barbara Bulanowska oraz przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia –Tomasz Pawlęga. Program spotkania w załączeniu.