Konferencja: Aktualne problemy w ochronie zdrowia

16-17 marca 2012 w Hotelu "Wersal" w Zakopanem odbyła się konferencja organizowana przez Małopolski Związek Pracodawców ZOZ pod nazwą: "Aktualne problemy w ochronie zdrowia".

Program konferencji:

Piątek, 16 marca


Godz. 13.00 -14.00 – przyjazd, obiad

Godz. 14.00- XII Zgromadzenie Ogólne Członków MZP ZOZ: sprawozdanie z działalności Zarządu MZP ZOZ za lata 2008-2011; przyjęcie bilansu za rok 2011; wybory Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej MZP ZOZ

Godz.15.00 -Koordynacja polityki zdrowotnej w regionie ze szczególnym uwzględnieniem problemu dostępu do środków publicznych
- Andrzej Haręźlak – Wicewojewoda Małopolski
- Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
-Jerzy Friediger – Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Godz. 16.30 - Sytuacja spzoz-ów - wypowiedzi członków MZP ZOZ

Godz. 17.30 - „Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Małopolsce w rodzajach – leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Przyjęta metodologia aneksowania, efekty i co dalej?” – Barbara Bulanowska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Godz. 18.30 – dyskusja
Godz. 20.30 – uroczysta kolacja


Sobota, 17 marca


Godz. 9.00 – śniadanie

Godz. 9.30 – Zasady prowadzenia badań klinicznych w szpitalach
- Marek Szwarczyński – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM

Godz. 10.30 – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – czy jest to możliwe w szpitalach? – Mieczysław Kras – Starosta Powiatu Tarnowskiego, Paweł Augustyn – Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego

Godz. 11.30 – Polska Federacja Szpitali –prezentacja działalności - Jarosław J. Fedorowski- Prezes Polskiej Federacji Szpitali

Godz. 13.00 – obiad