XII Zgromadzenie Ogólne członków MZPZOZ

16 marca 2012 r. w hotelu "Wersal" w Zakopanem odbyło się XII Zgromadzenie Ogólne członków Małopolskiego Związku Pracodawców ZOZ.

Prezes Zarządu Anna Czech przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Związku w latach 2008 – 2011 oraz sprawozdanie finansowe za ostatni-2011 rok. Następnie odbyły się głosowania nad przyjęciem sprawozdań oraz wybory Prezesa Zarządu, nowych członków Zarządu i Komisjii Rewizyjnej.

Pełne sprawozdanie dostępne w załączniku.