STANOWISKO MZPZOZ W SPRAWIE PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

W dniu 30 marca 2015 r. Małopolski Związek Pracodawców ZOZ wystosował do Prezesa NFZ stanowisko w sprawie funkcjonowania pakietu onkologicznego.