Przetargi

Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej w ilości zgodnie z Załącznikiem nr 2A i 2B do SIWZ – Formularz szczegółowe warunki zamówienia wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Data publikacji: wtorek, Październik 2, 2018 - 10:04

Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej, w podziale na dwa pakiety - zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2A i 2B do SIWZ – FORMULARZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis załączników:
1. Ogłoszenie
2. Siwz
3. załącznik 2A - opis przedmiotu
4. załącznik 2 B - opis przedmiotu
5. JEDZ - (pdf.)
6. JEDZ - do zaimportowania (espd-request, Dokument XML)

Data publikacji: środa, Lipiec 26, 2017 - 11:09

Dostawa rękawic diagnostycznych według 3 zadań

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych według 3 zadań (3 części):

  • ZADANIE NR 1 - rękawice diagnostyczne - lateksowe niesterylne, pudrowane, jednorazowe opakowanie;
  • ZADANIE NR 2 - rękawice diagnostyczne - lateksowe niesterylne, bezpudrowe, jednorazowe opakowanie;
  • ZADANIE NR 3 - rękawice diagnostyczne - nitrylowe bezpudrowe, niesterylne, jednorazowe opakowanie; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz formularze ilościowo-cenowe i załącznik 1A do siwz pn. parametry jakościowe rękawic. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
Data publikacji: wtorek, luty 7, 2017 - 18:35

Dostawa rękawic diagnostycznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych, według 7 zadań:

  1. Zadanie nr 1 – rękawice diagnostyczne – lateksowe niesterylne, pudrowane, jednorazowe opakowanie;
  2. Zadanie nr 2 – rękawice diagnostyczne – lateksowe niesterylne, bezpudrowe, jednorazowe opakowanie;
  3. Zadanie nr 3 – rękawice diagnostyczne – nitrylowe bezpudrowe, niesterylne, jednorazowe opakowanie;
  4. Zadanie nr 4 – rękawice diagnostyczne – winylowe bezpudrowe, niesterylne, jednorazowe opakowanie;
  5. Zadanie nr 5 – rękawice diagnostyczne – winylowe lekko pudrowane, niesterylne, jednorazowe opakowanie;
  6. Zadanie nr 6 – rękawice nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe ( niepudrowane ), wzmocnione typu:DERMAGRIP HIGH RISK – rękawiczki diagnostyczne lateksowe przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka, odporne na rozdarcia i przekłucia, bezpudrowe powierzchnia lekko teksturowana;
  7. Zadanie nr 7 – rękawice diagnostyczne z wewnętrzną powłoką z serycyny, kauczukowo, nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, jednorazowe.

Szczegółowe informacje o zamówieniu znajdują się w załączonych dokumentach.

Data publikacji: piątek, Październik 14, 2016 - 15:43

Zakup energii elektrycznej dla Małopolskiej Grupy Zakupowej, którą reprezentuje Pełnomocnik Zamawiającego tj. Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup energii elektrycznej dla Małopolskiej Grupy Zakupowej, którą reprezentuje Pełnomocnik Zamawiającego tj. Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej

Krótki opis zamówienia:

1. Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej w ilości 16 753 000 KWh, dla 10 podmiotów –
Zamawiających tj:
1) Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a;
2) Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków;
3) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków;
4) Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków;
5) Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz;
6) Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków;
7) Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków;,
8) Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, oś. Na Wzgórzach 17 B, 31-723 Kraków;
9) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłowka 9, 34-500 Zakopane ;
10) Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. Dr. O. Sokołowskiego, Gładkie 1, 34-500 Zakopane.
2. Umowy sprzedaży energii elektrycznej będą zawierane przez każdego z Zamawiających osobno.
3. Zamawiający posiadający umowy kompleksowe wypowiedzieli je i posiadają umowy na dystrybucję na czas
nieokreślony.
4. Zamawiający posiadają punkty poboru w taryfach Bxx, oświadczają, że mają układy pomiarowe dostosowane
do zasady TPA, lub też je dostosują do momentu realizacji zmiany sprzedawcy energii.
5. Wykonawcy udzielają stosownego Pełnomocnictwa do reprezentowania przez OSD w kwestiach związanych
ze zgłoszeniem umowy sprzedaży.
6. Zamawiający w wymaganym terminie, przekażą Wykonawcy wszelkie szczegółowe, posiadane przez
Pełnomocnika informacje dotyczące PPE w edytowalnej wersji elektronicznej, niezwłocznie po rozstrzygnięciu
postępowania przetargowego m.in: informacje dotyczące zmiany sprzedawcy (numer ewidencyjny lub PPE,
numer licznika itp.).
7. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie liczby obiektów (punktów poboru)
osobno w ramach grup taryfowych, a wymienionych enumeratywnie w załączniku do niniejszej SIWZ. Zmiana ta
nie może przekroczyć 15% punktów poboru.

Cały tekst ogłoszenia w załączniku.

Data publikacji: czwartek, Czerwiec 30, 2016 - 20:56